Zaptivači

Zaptivači bakarni i aluminijumski imaju primenu kod zaptivanja hidrauličnih i pneumatskih instalacija.

 

SRPS M.C4.500 DIN 7603

 

 

Zaptivači
Zaptivači