Usluge

Postupak vibracione završne obrade uključuje odmašćivanje, poliranje, uklanjanje kameneca, uklanjanje oštrih ivica...

PoliranjePoliranje

Lasersko obeležavanje na svim vrstama materijala od plastike i metala.

Lasersko obeležavanjeLasersko obeležavanjeLasersko obeležavanjeLasersko obeležavanje

Nudimo mogućnost izrade na našim mašinama pozicija po zahtevu kupca.

U našoj firmi posedujemo više automata krivuljara, CNC automate, glodalice, prese, bušilice kao i termičku obradu.

Izrada delova sa obaveznim poreklom, atestom, materijala.