Poliranje

Postupak vibracione završne obrade uključuje odmašćivanje, poliranje, uklanjanje kameneca, uklanjanje oštrih ivica...

Poliranje
Poliranje